Om Letbaneringens Venner i Aarhus

De trafikale problemer i Aarhus vokser hele tiden.

Aarhus’ trafikale problemer er store – og i fremtiden bliver de endnu større. Vi kan ikke sidde overhørig, at man tilsyneladende er ved at beslutte noget, som efter vores opfattelse er forkert og som derfor bør genovervejes, inden det er for sent. Det er komplekse problemer, vi her har fat i, og det er nemt at fordybe sig i detaljer, som ikke har væsentlig betydning, og det er nemt at skøjte hen over problemerne uden at være konkret.

Vi har derfor valgt at lave denne hjemmeside og en facebookside, som alene omhandler letbanen. Her beskriver vi de trafikale forhold på grundlag af:

  • de facts, som gælder for de aktuelle letbanetogsæt
  • en matematisk behandling af problemerne
  • en klar, logisk tænkning.

Vi stræber i videst muligt omfang efter at skabe forståelse og respekt og at være saglige og konkrete.

Lad os arbejde sammen til Aarhus’ bedste

Vi håber, at de mennesker, vi ikke er enige med, også vil benytte den samme indfaldsvinkel over for os. Herved håber vi at kunne nå de mål, som både Aarhus Byråd og byens borgere også ønsker.